Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het uitvoeren van een bestelling.

Gebruik van uw gegevens
Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt rollator.nu uw gegevens uitsluitend om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over bijvoorbeeld de status van uw bestelling. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden via het contactformulier op onze website. Uw gegevens worden dan uit ons bestand verwijderd.

Cookies
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

U heeft het recht om uw vastgelegde persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit omvat het herstellen van fouten dan wel verwijdering van alle of onjuiste persoonsgegevens.