Bron: Topro Noorwegen


Topro Olympos

OLYMPOS

Bruksanvisning 2 - 4 NO

User manual 5 - 7 EN

Bedienungsanleitung 8-10 DE

Manuel d'utilisation 11-13 FR

Gebruiksaanwijzing 14-16 NL

Manual de instrucciones 17-19 ES

www.rollator.nu

Topro Olympos

Topro Olympos OLYMPOS

A

814726

 

B

814009

 

C

814046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

814026

 

E

814006

 

F

814024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

814042

 

H

814023

 

I

814735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

814043

 

K

814040

 

L

814029

MEDIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

814035

LARGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.rollator.nu

Topro Olympos

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRO OLYMPOS M 814300

 

3

 

 

 

 

 

6

B

 

TOPRO OLYMPOS S 814305

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

B

 

 

B

F

 

 

 

 

 

CLICK

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

1

 

D

 

A

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

G

E

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

 

 

A

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

A

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

8

 

A

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

9

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

www.rollator.nu

Topro Olympos

Velkommen som bruker av et Topro Olympos

Alle TOPRO Hjelpemidler er utviklet, designet og fremstilt i Norge. Avansert produksjonsutstyr, kvalitets- og miljøsikring gir stor nøyaktighet og maksimal kvalitet i alle ledd av produksjonen.

Produktet er samsvarsvurdert iht. 93/42/EØF-direktiv om medisinsk utstyr.

Meld fra umiddelbart til din hjelpemiddelsentral eller forhandler hvis produktet er skadet ved mottak.

Garanti

TOPRO OLYMPOS er garantert fri for feil og mangler i 5 år. Unntatt er skader forårsaket av feil bruk og deler som utsettes for naturlig slitasje (f.eks. bremsekloss, bremsevaier, hjul, sete og håndtak).

Reparasjoner i garantitiden skal henvises til din hjelpemiddelsentral eller forhandler.

De røde nummererte feltene nedenfor refererer til nummererte illustrasjoner på innsiden av innbretten.

Topro Olympos Bli kjent med ditt TOPRO HJELPEMIDDEL

A Kjørehåndtak

E

Setestag

I

Kurv med overtrekk

B Bremsehendel

F

Låsebøyle

J

Sideramme

C Håndtaksrør

G

Sete med stropp for sammenfolding

K

Bremsekloss / Kantavviser

D Bremsevaier

H

Låseratt for håndtak

L

Vippefunksjon

MMerket på innsiden av røret viser rullatorens modellbenevnelse og

Topro Olympos Maks brukervekt Topro Olympos Maks bredde på rullatoren Topro Olympos Maks høyde på rullatoren

Mål og vekt

TOPRO OLYMPOS M

TOPRO OLYMPOS S

 

CM

CM

Anbefalt brukerhøyde

150 - 195

135 - 170

Høyde støttepunktene

76-95

70-89

Største lengde

76

72

Største bredde

70,5

66

Mellom støttepunktene

50

46

Setehøyde

60

53

Snudiameter

94

86,5

Diameter forhjul

27,5

22,5

Diameter bakhjul

22,5

20

Bredde hjul

4,2

4,2

Gripedistanse kjørebrems

6,5

6,5

Høyde sammenlagt

86

78

Bredde sammenlagt

27

27

Lengde sammenlagt

76

72

 

KG

KG

Vekt rullator

8,6

8

Maks brukervekt

150

150

Tiltenkt formål

TOPRO Olympos er utviklet og godkjent for bruk utendørs, men kan også brukes innendørs. Vær forsiktig ved bruk innendørs, da rullatorens største bredde er 70,5 cm (M) og 66 cm (S). Rullatoren gir støtte til personer med svekket balanse og/eller nedsatt mobilitet. Det integrerte setet gir brukeren mulighet til å sette seg for å hvile. Kurven kan brukes til å ta med seg ting. Den tåler last på maks 10 kg.

Viktig å vite om sikkerhet før bruk

Vær oppmerksom på klemfaren ved utfolding og sammenfolding.

Kontroller at bremsene fungerer før hver gangs bruk, og at rullatoren går i lås i utfoldet posisjon.

Må ikke brukes av personer på over 150 kg.

Må ikke brukes til transport av tung last eller personer.

Rullatoren er ikke et leketøy.

Kontroller at låseratt for høydejustering ved håndtaksrørene er godt tilskrudd.

OBS! Hvis rullatoren blir utsatt for ekstrem temperatur kan noen deler kjennes varme eller kalde.

Topro Olympos Viktig å vite om sikkerhet i bruk

Ved stopp eller parkering bruk alltid parkeringsbrems, begge sider A

Forsikre deg om at parkeringsbremsene er på før bruk av sete A

Ikke bøy deg bakover eller til sidene når du sitter på setet.

2

Topro Olympos

Kjørebremsene kan klemmes litt inn B for å bremse farten, men må ikke være i låst posisjon når rullatoren kjøres.

For riktig støtte og trygg gange må rullatoren holdes nær kroppen C

Gå oppreist, se fremover og hold baken inn D da er det lettest å holde balansen.

Ikke skyv rullatoren langt foran kroppen. Det kan medføre feilbelastning og fall.

Pass på at ikke vide skjørt eller bukser setter seg fast mellom bremseklossen og hjulet eller vippestussen. Det kan føre til fall. Vi fraråder derfor bruk av lange vide klær.

Montering / innstilling

TOPRO OLYMPOS leveres ferdig montert. Før bruk må den foldes ut. Høyden på håndtaksrøret må tilpasses brukeren.

Topro Olympos Utfolding / sammenfolding

Utfolding: Løsne låsebøylen på setestaget A. Press setestagene ned og utover B. Siderammene glir fra hverandre og setestagene presses ned til det høres en klikkelyd. Rullatoren er nå låst i utfoldet posisjon. Sammenfolding: Trekk i stroppen på setet C og press siderammene sammen. Press låsebøylen D over setestaget.

Topro Olympos Senking og høydeinnstilling av håndtaksrør

Senking: Løsne låseratt A (ca 4-5 omdreininger). Skyv håndtaksrørene ned til de stopper B. Skru låseratt A til igjen.

Høydeinnstilling: Løsne låseratt A (ca 4-5 omdreininger). Juster håndtaksrøret til passende høyde og dra litt opp og ned C til det låses med en klikkelyd. Skru låseratt A godt til igjen. Juster begge håndtaksrørene til samme høyde.

Det er anbefalt at kjørehåndtakene er på høyde med brukerens håndledd når armene henger rett ned.

Topro Olympos Høydeinnstilling med minne

Når rullatoren har vært transportert eller lagret er det ved bruk av minnefunksjonen enkelt å finne igjen riktig høyde på håndtaksrøret. Bestem høyden på kjørehåndtakene. Tell antall hull som er synlige bak på håndtaksrøret. Skru låseratt A helt ut. Dra håndtaksrøret B helt ut av siderammen. Festestykket C vil følge røret ut. Skyv festestykket C på røret B slik at det over festestykket er igjen riktig antall hull. Fest hukommelsesstykket D i første ledige hull under festestykket C. Skyv håndtaksrøret B ned i siderammen slik at festestykket C faller på plass i plaststykket E på toppen av rammerøret. Sett låseratt A på plass og skru det ca. halvt inn. Dra kjørehåndtaket F opp til det stopper og skru låserattet A godt til. Nå vil en automatisk finne igjen den forhåndsinnstilte høyden ved å dra kjørehåndtakene fra nedsenket posisjon og oppover til de stopper.

Topro Olympos Innstilling / kontroll og vedlikehold av bremser

Innstilling/kontroll: Løsne låsemutter A ved bremsen. Stram bremsevaieren B med justeringsskruen C. Juster begge bremseklosser slik at avstanden til hjulbanen blir ca. 2 mm D. Bremsene må ikke være så stramme at de presses inn i dekkenes gummi når parkeringsbremsen er på. Vedlikehold: Rengjør jevnlig bremsekloss E og bremsefjær F. Hjulene kan skiftes ved feil eller slitasje.

Topro Olympos Bruk av bremser

Kontroller at bremsene fungerer før hver tur. Hver av bremsehendlene A virker på hvert sitt bakhjul.

Feil bruk kan medføre utrygge situasjoner og skader på rullatoren: Rullatoren skal ikke kjøres eller skyves med makt når kjørebrems er klemt inn eller når hjulene er helt eller delvis låst av parkeringsbrems. Dette betegnes som uriktig bruk og kan medføre slitasje som gjør dekkenes og bremsenes egenskaper dårligere. Parkeringsbrems: Skyv begge bremsehendlene A nedover til de låses. Begge bakhjul er nå låst. Klem begge bremsehendlene oppover for å oppheve parkeringsbremsen. Kjørebrems: Klem begge bremsehendlene B oppover for å bremse farten. Må ikke brukes kontinuerlig mens rullatoren kjøres.

Topro Olympos Sete og kurv

Før bruk av setet A må parkeringsbrems aktiveres. Skyv begge bremsehendlene B nedover til de låses. Begge bakhjul er nå låst. Sitt med ryggen til kurven C. Maksimum brukervekt er 150 kg. Kurven D tåler frakt av varer på opp til 10 kg. Kurven kan tas av og vaskes separat og skånsomt (håndvask 40ºC).

Topro Olympos Kantavviser og vippefunksjon

Kantavviser: Bremseklossen A som er foran bakhjulene

hindrer at bakhjulet blir hengende fast på utstikkende hjørner, dørkarmer og lignende.

3

Topro Olympos

Vippefunksjon: Trå på vippefunksjonen B som sitter på festet for bakhjul. Vipp rullatoren over terskler, kanter og lignende.

Topro Olympos Bæring av rullatoren

Rullatoren skal ikke bæres i stroppen på setet eller i bremsewirene. Slå sammen rullatoren som vist på illustrasjonen. Rullatoren skal bæres i de samlede setestagene A.

Materiale / resirkulering

Rullatoren er laget av plastbelagte aluminiumsrør, plastkoblinger og stoff av plast og polyester. De fleste deler kan resirkuleres.

Renhold

Rullatoren kan steames, spyles og vaskes med vanlige rengjøringsmidler.

Desinfeksjon skal kun utføres av fagpersonell

Overflaten pusses med et desinfeksjonsmiddel som inneholder 70-80% etanol. Vi fraråder bruk av klor-

og fenolholdige midler. Skader og sår som evt. oppstår ved desinfeksjon utført av uautorisert personell eller etter bruk av skadelige midler kan ikke belastes produsenten.

Oppbevaring

Rullatoren bør oppbevares stående. Kan oppbevares utendørs, gjerne under tak.

Ettersyn / vedlikehold / gjenbruk

Det anbefales at generelt ettersyn og vedlikehold utføres og at punktene under sjekkes jevnlig: Rør, ramme, håndtak, håndtaksrør, bremser, hjul, sete og tilbehør. Dette gjelder også hvis rullatoren skal klargjøres for gjenbruk. Se detaljert informasjon i denne brukerveiledningen for kontroll av bremser samt renhold av rullatoren.

Hvis rullatoren ikke virker som den skal

Kontroller at rullatoren er riktig utfoldet. Sjekk at begge bremsehendler står i forventet posisjon.

Tilbehør

For bilder, se innbrett. Ettermontert tilbehør kan påvirke stabiliteten og må brukes med forsiktighet.

 

 

TOPRO ART.NR.

HMS ART. NR.

A Ryggstøtte regulerbar, med polstring

814726

157208

 

B Kurv for oksygenflaske(kun komprimert, ikke flytende)

814009

157202

 

C Veske bak med glidelås

814046

 

 

D Enhåndsbrems

814026

157197

 

E

Lykt

814006

157204

 

F

Navneskilt

814024

157206

 

G

Transportbag

814042

 

 

H

Lås

814023

157205

 

I

Paraply (marine)

814735

157207

 

J

Flaskeholder

814043

157198

 

K

Krykkeholder

814040

149307

 

L

Isbrodder for sko str. M

814029

 

 

 

Isbrodder for sko str. L

814035

 

 

Bestilles separat og gir mulighet for å komponere en TOPRO OLYMPOS som passer for den enkelte brukers behov. Vi har her gjort et utvalg, kontakt TOPRO for oppdatert oversikt over tilbehør eller besøk våre hjemmesider www.rollator.nu

Ved andre feil eller spørsmål, kontakt din hjelpemiddelsentral eller forhandler.

4

Topro Olympos

Welcome as a user of the Topro Olympos rollator

Every TOPRO product is developed, designed and made in Norway. Advanced manufacturing equipment, quality and environmental security gives great accuracy and maximum quality in all the levels of production. The product is declared to be in conformity with Medical Device Directive 93/42/EEC.

It is tested and approved according to ISO 11199-2:2005. On receipt of the goods please check your product. If you have any quires please contact your mobility shop or dealer immediately.

Guarantee

TOPRO OLYMPOS is guaranteed free for faults and defects for 5 years.

An exception is if the damage is caused by incorrect use or parts that are exposed to natural wear and tear (such as e.g. brake block, brake wire, wheel, seat and grip).

For repairs during the guarantee period, please contact your local mobility shop or dealer.

The red numbered squares below refer to the numbered illustrations on the inside of the cover.

Topro Olympos Get to know your TOPRO PRODUCT

A Handlebar

E

Seat bars

I

Basket with cover

B Brake handle

F

Lock clamp

J

Side frame

C Handlebar tube

G

Seat with strap for folding

K

Brake block / Edge guard

D Brake wire

H

Lock wheel for the handle

L

Tilt function

MThe label on the rear side of the tube under the seat shows the product name/model and Topro Olympos Maximum weight of user Topro Olympos Maximum width of rollator Topro Olympos Maximum height of rollator

Measurements

 

TOPRO OLYMPOS M

TOPRO OLYMPOS S

 

CM

 

Inches

CM

Inches

Recommended user height

150 - 195

4ft 11” – 6ft 43/8

135 - 170

4ft 5 1/8” – 5ft 7”

Height of support points

76-95

 

30” – 37 3/8

70 - 89

27 ½” – 35”

Maximum length

76

 

30”

72

28 3/8

Maximum width

70,5

 

27 ¾”

66

26

Between support points

50

 

19 ¾”

46

18 1/8

Seat height

60

 

23 5/8

53

20 7/8

Turning diameter

94

 

37”

86,5

34”

Diameter front wheels

27,5

 

10 7/8

22,5

8 7/8

Diameter rear wheels

22,5

 

8 7/8

20

7 7/8

Width wheels

4,2

 

1 5/8

4,2

1 5/8

Grip distance driving brake

6,5

 

2 5/8

6,5

2 5/8

Height when folded

86

 

33 7/8”

78

30 3/4

Width when folded

27

 

10 5/8

27

10 5/8

Length when folded

76

 

30

72

28 3/8

 

KG

 

LBS

KG

LBS

Weight rollator

8,6

 

19lbs

8

17lbs 6oz

Maximum weight of user

150

 

330 (23 ½ stone)

150

330 (23 ½ stone)

Intended use

The TOPRO Olympos is designed and approved for outdoor use, but can also be used indoors. We advise caution when using the Olympos indoors as the maximum width of the rollator is 70.5cm (M) and 66cm (S). The rollator safely supports users with poor balance and/or poor mobility. The integrated seat provides an opportunity for the user to rest, and the fabric basket is capable of carrying items up to a total of 10kg.

Important to know about safety before use

When folding and unfolding, be aware so you don't hurt your fingers.

Check the brakes before use every time, and that the rollator locks in unfolded position.

Not to be used by persons over maximum user weight (see table).

Do not use to transport heavy loads or persons.

The rollator is not a toy.

Make sure that the lock wheel for height adjustment for the handles is locked tight.

Be aware! Some parts of the rollator might feel hot or cold when exposed to extreme temperatures.

5

Topro Olympos

Topro Olympos Important to know about safety in use

When stationary or parked, always use the parking brakes on both sides A

Before sitting on the seat, make sure the parking brakes on both sides are in locked position A

Do not lean or bend sideways or over the back of the rollator whilst in the seated position.

The driving brakes can be held in a little B to reduce speed, but must not be in locked position when the rollator is in motion.

To give the right support and a safety, make sure the rollator is kept as close to your body as possible C

Walk straight, look forward and hold your backside in D. That is the easiest way to keep your balance.

Do not push the rollator too far from your body as this can cause unnecessary strain and you could fall.

Be careful of flared skirts and trousers as they could get caught between the brake block and wheel, which could lead to falling. We therefore recommend not wearing flared/wide clothing.

Assembling / adjusting

TOPRO OLYMPOS is delivered assembled. Before use, you must unfold the rollator. The height of the handlebar tubes will then need adjusting to suit the user’s needs.

Topro Olympos Unfolding / folding

Unfolding: Loosen the lock clamp that is over the seat bars A. Press the seat bars down and out B. The side frames will slide apart. Press down the seat bars. You will hear a clicking sound. The rollator is now locked in its open position.

Folding: Pull the strap on the seat C and press the side frames together. Lock the clamp D over the seat bars.

Topro Olympos Lowering and height adjusting the handles

Lowering: Unscrew the lock wheel for the brake handles A (approx. 4-5 turns). Push the handlebar tubes down until they stop B. Tighten the lock A again.

Height adjusting: Unscrew the lock for the brake handles A (approx. 4-5 turns). Adjust the handlebar tubes to a suitable height then pull them slightly up and down C until you hear a clicking sound. Tighten the lock A again. Adjust both handlebars to the same height.

It is recommended that the handlebars should be at the same height as your wrists when your arms are hanging alongside your body.

Topro Olympos Height adjustment using the memory function

You have the opportunity to set the height of the handles at a standard setting, fitting to your height, so that you easily can find the height again. This can be necessary when the rollator is being transported or stored as compact as possible. Decide the height of the handlebars. Count visible holes at the back of the handlebar tubes. Unscrew the lock wheel A. Pull the tube B out of the frame. The attached part C will now follow the handlebar tube. Move the attached part C on the tube B so the there are equal holes as counted earlier. Fit the memory chip D on the handlebar tube in the first available hole under the attached part C. Push the handlebar tube B down and into the side frame E until the attached part is locked. Screw the lock wheel A half in. Pull the handlebars F up until they stop, then tighten the lock wheel A properly. From now on, when the handlebars are in the lowest position, they will stop in the preset position automatically when pulled up.

Topro Olympos Adjusting / checking and maintaining the brakes

Adjusting / checking: Loosen the nut A beside the brake. Tighten the brake wire B with the adjustment screw C Adjust both brake blocks so the distance to the wheel surface is approximately 2 mm D. Make sure the brakes are not adjusted too tight and pressing into the rubber when the parking brake is on. Maintaining: Clean the brake blocks E and the brake spring F frequently. The wheels can be changed if they are worn out or damaged.

Topro Olympos Using the brakes

Make sure the brakes work before each trip. Each brake handle A works on each of the rear wheels. Wrong use can cause unsafe situations and damage to the rollator: The rollator must not be driven or pushed with force when the parking brakes are on or when the wheels are partly locked using the brakes. This indicates incorrect use and can cause wear and tear which makes the tires and brake quality weaker. Parking brakes: Push both brake handles A down until they lock. Both rear wheels are now

6

Topro Olympos

locked. Squeeze both brakes handles upwards to release the parking brakes. Driving brakes: Pull both brake handles B upwards to reduce speed. Do not use continuously while the rollator is in motion.

Topro Olympos Seat and basket

The parking brakes must be on before using the seat A. Push both brake handles B downwards until they lock. Both rear wheels are now locked. Sit with your back towards the basket C. The maximum user weight is 150 kg. The basket D can carry goods up to 10 kg. It can be removed and washed separately by hand (40°C).

Topro Olympos Edge guard and tilt function

Edge guard: The brake blocks A which are in front of the rear wheels prevent the rear wheels from catching on corners, door frames etc.

Tilt function: To use the tilt function use the front of the foot and press down on the tilt pedal B which is beside the rear wheel. This helps to tilt the rollator over thresholds, edges etc.

Material / recycling

The rollator is made of plastic coated aluminium pipes, plastic couplings and material of plastic and polyester. Most parts can be recycled.

Cleaning

The rollator can be steamed, hosed and washed with normal household detergents.

Disinfection must only be carried out by trained personnel

The surface must be cleaned with a disinfection that contains 70-80% ethanol. We advise against disinfection that contains chlorine and phenol.

The manufacturer cannot be held responsible for any damage or wounds that might occur through the use of harmful disinfection or disinfection carried out by unauthorized personnel.

Storage

The rollator should be stored in an upright position. If stored outside then under cover.

Topro Olympos Carrying the rollator

The rollator must not be carried by the seat strap or the brake wires. Fold the rollator together as shown on the illustration. Carry the rollator by the folded seat bars A.

Inspection / Maintenance / Re-use

It is recommended that general inspection and maintenance is carried out and that the items below are checked on a regular basis: Tubes and frame, handlebars and handlebar tubes, brakes, wheels, seat and accessories.

This also applies when the rollator is to be prepared for re-use. Please see detailed instructions in this user manual about maintenance of the brakes and cleaning and disinfection of the rollator.

If the rollator does not work properly

Make sure the rollator is unfolded correctly and that both brake handles are in expected position.

Accessories

For pictures and TOPRO article numbers see the inside of the cover. Accessories mounted on the rollator may influence stability, we therefore advise you to use them carefully.

A

Back support adjustable, with padding

G

Transport bag

B

Basket for oxygen bottle (only compressed, not liquid)

H

Lock

C

Rear bag with zipper

I

Umbrella (dark blue)

D

One-handed brake

J

Bottle holder

E

Lamp

K

Crutch holder

F

Nameplate

L

Ice spurs for shoes

The accessories are to be ordered separately to give the possibility to compose a TOPRO OLYMPOS that suits the individual users need. Contact your mobility shop, dealer or TOPRO for an updated overview of the accessories, or visit our homepage www.rollator.nu

In case of faults or questions please contact your mobility shop or dealer.

7

Topro Olympos

Wir begrüßen Sie als Nutzer eines rollator Olympos

Alle TOPRO Hilfsmittel sind in Norwegen entwickelt, designet und hergestellt. Mit neuester Produktionsausrüstung, Qualitäts- und Umweltsicherung erreichen wir ein hohes Maß an Genauigkeit und optimale Qualität in allen Bereichen der Produktion. Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Sollten Sie einen Schaden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren zuständigen Fachhändler / Sanitätshaus. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.topro.de

Garantie

TOPRO OLYMPOS hat 5 Jahre Garantie. Ausgenommen von der Garantie sind Montageaufwand, natürlicher Verschleiß und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Als Verschleißteile sind z.B. Bremsklotz, Bremsseil, Rad, Sitznetz und Handgriff zu verstehen. Für Reparaturen in der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Sanitätshaus.

Beachten Sie bitte die Darstellungen auf der Innenseite der Bedienungsanleitung. Die Zahlen in den roten Kästchen sind identisch mit den Nummern in der Illustration.

Topro Olympos Lernen Sie Ihr TOPRO HILFSMITTEL kennen

A

Handgriff

E

Seitenstangen

I

Korb mit Abdeckung

B

Bremshebel

F

Verriegelung

J

Seitenrahmen

C

Handgriffrohr

G

Sitzfläche mit Greifschnur für Klappmechanismus

K

Bremsklotz / Kantenabweiser

D

Bremsseil

H

Sternschraube zur Einstellung der Griffhöhe

L

Ankipphilfe

M Der Aufkleber auf der Rückseite des Rahmens zeigt den Produktnamen/ das Model sowie

Maximales Nutzergewicht

Maximale Breite des Rollators

 

Maximale Höhe des Rollators

Abmessungen

 

TOPRO OLYMPOS M

 

TOPRO OLYMPOS S

 

 

 

 

CM

 

CM

 

Empfohlene Körpergröße

 

150 - 195

 

135 - 170

 

Höhe der Stützpunkte

 

76-95

 

70-89

 

Größte Länge

 

76

 

72

 

Größte Breite

 

70,5

 

66

 

Zwischen den Stützpunkten

 

50

 

46

 

Sitzhöhe

 

60

 

53

 

Drehdurchmesser

 

94

 

86,5

 

Durchmesser Vorderrad

 

27,5

 

22,5

 

Durchmesser Hinterrad

 

22,5

 

20

 

Breite Vorder-/Hinterrad

 

4,2

 

4,2

 

Abstand Fahrbremse

 

6,5

 

6,5

 

Höhe zusammengeklappt

 

86

 

78

 

Breite zusammengeklappt

 

27

 

27

 

Länge zusammengeklappt

 

76

 

72

 

 

 

KG

 

KG

 

Gewicht Rollator

 

8,6

 

8

 

Max. Benutzergewicht

 

150

 

150

 

Zweckbestimmung

TOPRO OLYMPOS ist für den Außengebrauch designet und geprüft. Er kann jedoch auch für den Innenbereich genutzt werden, aber mit Vorsicht, als die Breite 70,5 cm (M) und 66 cm (S) beträgt. Er soll u.a. Menschen mit Gleichgewichtsproblemen und Einschränkungen beim Gehen unterstützen. Er bietet die Möglichkeit sich auf dem Sitznetz auszuruhen und in seinem Korb Dinge bis maximal 10 kg zu transportieren.

Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch

Achtung: Beim Auseinander- und Zusammenfalten besteht Klemm- und Quetschgefahr.

Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen und das sichere Einrasten der Faltfunktion.

Muss nicht von Personen über max. Körpergewicht lt. Tabelle benutzt werden.

Nicht für den Transport schwerer Lasten oder Personen geeignet.

Der Rollator ist kein Spielzeug.

Prüfen Sie, dass die Sternschrauben zur Höheneinstellung der Handgriffe gut festgeschraubt sind.

Achtung: Einige Teile des Rollators können sich bei extremen Außentemperaturen warm oder kalt anfühlen.

Topro Olympos Sicherheitshinweise beim Gebrauch

Beim Anhalten oder Parken immer die Standbremse auf beiden Seiten benutzen A

8

Topro Olympos

Die Standbremse auf beiden Seiten muss bei Nutzung des Sitzes gedrückt werden A

Es ist nicht erlaubt, sich auf dem Rollator sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen oder aber nach hinten unten zu beugen.

Die Fahrbremse kann etwas nach oben gezogen werden B um die Geschwindigkeit zu verringern. Achtung: Während des Gehens sollte nicht die Standbremse genutzt oder die Fahrbremsen permanent gezogen werden.

Für eine gute Stütze und einen sicheren Gang muss der Rollator dicht am Körper gehalten werden C

Ein aufrechter Gang und den Blick vorwärts gerichtet, hilft die Balance zu halten D

Den Rollator nicht weit vor sich her schieben, da dann die Gefahr für eine falsche Belastung besteht und die Sturzgefahr erhöht ist - stets im Rollator laufen.

Achten Sie stets darauf, dass sich ihre Hose/ ihr Rock nicht zwischen Bremsklotz und Rad beim Bremsen oder an der Ankipphilfe einklemmt. Es besteht sonst Sturzgefahr. Wir empfehlen deshalb auf das Tragen von weiter und langer Kleidung zu verzichten.

Montage / Einstellung

TOPRO OLYMPOS wird standardmäßig komplett montiert geliefert. Er muss lediglich vor dem Gebrauch auseinander gefaltet und auf die Handgriffhöhe des Nutzers angepasst werden.

Topro Olympos Auseinanderfalten / Zusammenfalten

Auseinanderfalten: Die Verriegelung an den Seitenstangen lösen A. Die Seitenstangen nach unten und außen schieben B. Die Seitenrahmen gleiten nun auseinander. Die Seitenstangen nach unten drücken bis ein hörbarer >Klick< erfolgt. Der Rollator ist nun in der entfalteten Position eingerastet.

Zusammenfalten: Die Greifschnur in der Mitte des Sitzes C nach oben ziehen und die Seitenstangen zusammen drücken. Die Verriegelung D wieder schließen.

Topro Olympos Einschieben und Höheneinstellung der Handgriffe

Einschieben: Die Sternschrauben A lösen (etwa 3-4 Umdrehungen) und die Handgriffe bis zum Anschlag in die Rahmenrohre schieben B. Die Sternschrauben A wieder festschrauben.

Höheneinstellung: Die Sternschrauben A lösen (etwa 3-4 Umdrehungen). Die Handgriffe in der gewünschten Höhe justieren und ein wenig hoch und runter bewegen C bis ein Einrasten mit einem >Klick< erfolgt. Die Sternschraube A wieder gut festschrauben. Beide Handgriffe auf gleicher Höhe justieren. Es wird empfohlen, die Handgriffe auf

Handgelenkshöhe bei hängendem Arm und aufrechtem Stand einzustellen.

Topro Olympos Höheneinstellung mit Memoryfunktion

Wenn der Rollator transportiert oder gelagert wurde, ist ein automatisches Wiederfinden der einmal vorgenommenen Höheneinstellung durch die Memoryfunktion möglich. Zunächst die optimale Höhe der Handgriffe bestimmen. Dann die sichtbaren Rasterlöcher am Handgriffrohr zählen. Die Sternschraube A ganz herausschrauben. Das Handgriffrohr B ganz aus dem Rahmenrohr herausziehen. Das Befestigungsstück C folgt mit dem Rahmenrohr. Das Befestigungsstück C in eine Position schieben, dass darüber genau so viele Rasterlöcher frei sind, wie vorher ausgezählt. Den Memorystick D im ersten Rasterloch unter dem Befestigungsstück C anbringen. Schieben Sie das Handgriffrohr B in das Rahmenrohr, so dass das Befestigungsstück C sich in dem Kunststoffteil E am oberen Rahmenrohr verschließt. Die Sternschraube A wieder anbringen und auf ca. halber Einschubtiefe festschrauben. Die Handgriffe F bis zum Anschlag hochziehen und die Sternschraube A fest anschrauben. Wenn Sie jetzt die Handgriffe ganz nach unten schieben und wieder hochziehen, wird automatisch die vorher eingestellte Höhe erreicht.

Topro Olympos Einstellung / Kontrolle und Wartung der Bremsen

Einstellung / Kontrolle: Die Kontermutter A an der Bremse lösen. Danach das Bremsseil B mit der Justierschraube C einjustieren. Justieren Sie beide Bremsklötze so, dass der Abstand zu der Radoberfläche ca. 2 mm beträgt D Die Bremsen sollen nicht so stramm eingestellt sein, dass sie sich in das Gummi der Radoberfläche pressen, wenn die Standbremse eingestellt ist. Wartung: Reinigen Sie regelmäßig die Bremsklötze E und Bremsfedern F Die Räder können bei Mängel oder Verschleiß ausgewechselt werden.

Topro Olympos Gebrauch der Bremsen

Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen. Jede der Bremshebel A bremst das entsprechende Hinterrad. Unsachgemäßer Gebrauch kann unsichere Situationen herbeiführen und Schäden am Rollator verursachen: Der Rollator soll nicht mit Gewalt gefahren oder geschoben werden, wenn die

Fahrbremsen fest angezogen sind oder die Räder durch die Standbremse blockiert sind. Dieses bezeichnet unsachgemäßen Gebrauch und verursacht den Verschleiß der Radbahn und der Bremseffekt wird schlechter.

Standbremse: Drücken Sie beide Bremshebel A nach unten bis diese einrasten. Beide Hinterräder sind jetzt blockiert. Ziehen Sie beide Bremshebel nach oben, um die Standbremse aufzuheben. Fahrbremse: Ziehen Sie beide Bremshebel B nach oben, um den Rollator zu bremsen. Diese Bremsen sind NICHT geeignet für ein permanentes

„Anbremsen“ während der Nutzung.

9

Topro Olympos

Topro Olympos Sitzfläche und Korb

Vor dem Gebrauch des Sitzes A beide Bremsgriffe B nach unten drücken bis diese einrasten. Beide Hinterräder sind jetzt blockiert. Die Sitzposition mit dem Rücken zum Korb einnehmen C. Max. Benutzergewicht ist 150 kg. Der Korb D darf mit maximal 10 kg belastet werden. Er kann abgenommen und separat und schonend gewaschen werden (Handwäsche 40°C).

Topro Olympos Kantenabweiser und Ankipphilfe

Kantenabweiser: Die Kantenabweiser A, die sich vor den Hinterrädern befinden, verhindern ein Hängenbleiben an vorstehenden Kanten, Türrahmen oder ähnlichem.

Ankipphilfe: Treten Sie auf die Ankipphilfe B, welche sich an der Befestigung des Hinterrades befindet. Sie können nun Schwellen, Kanten oder ähnliches überwinden.

Material / Wiederverwertung

Der Rollator besteht aus kunststoffbelegten Aluminiumsrohren, Kunststoffverbindungen sowie aus Kunststoff und Polyester. Die meisten Teile können recycelt werden.

Reinigung

Der Rollator kann abgespült, abgespritzt und mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Desinfektion unterliegt autorisiertem Fachpersonal

Die Oberfläche des Rollators kann mit einem Desinfektionsmittel abgewischt werden, das 70-80% Ethanol enthält. Von dem Gebrauch eines chlor- und phenolhaltigen Desinfektionsmittels wird abgeraten. Schäden und Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung durch unautorisierte Personen entstehen oder durch den Gebrauch von schädlichen Mitteln, unterliegen nicht der Haftung des Herstellers.

Aufbewahrung

Der Rollator sollte stehend aufbewahrt werden. Er kann auch draußen abgestellt werden, dann am besten geschützt unter einem Dach.

Topro Olympos Tragen des Rollators

Falten Sie den Rollator wie auf der Abbildung dargestellt zusammen und tragen Sie ihn an den beiden Seitenstangen A Der Rollator soll NICHT an der Greifschnur am Sitz oder den Bremsseilen getragen werden.

Inspektion/Wartung / Wiedereinsatz

Es wird empfohlen in regelmäßigen Abständen eine Inspektion und Wartung des Rollators und der folgenden Teile am Rollator vorzunehmen: Rohre und Rahmen, Schrauben, Handgriffe und Handgriffrohre, Bremsen und Bremsgriffe inklusive Bremsblöcke und Bremsfedern, Räder, Sitz, Zubehör.

Beim Wiedereinsatz sind die hier genannten Teile am Rollator ebenfalls zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen bzw. einzustellen. Beachten Sie hierzu bitte auch die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zum Thema Wartung der Bremsen sowie Reinigung und Desinfektion.

Wenn der Rollator nicht funktioniert wie er soll

Kontrollieren Sie, ob der Rollator richtig entfaltet ist. Untersuchen Sie, ob beide Bremshebel in der gewünschten Position sind.

Zubehör

Auf der Innenseite der Abdeckung finden Sie Darstellungen und die TOPRO Artikelnummern. Am Rollator montiertes Zubehör kann die Stabilität des Rollators beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher, dieses sorgfältig einzusetzen.

A

Rückengurt einstellbar, mit Polster

G

Reisetasche

B

Netz für Sauerstoffflasche (nur komprimiert, nicht flüssig)

H

Schloss

C

Gepäcktasche mit Reißverschluss

I

Der Schirm wird in Deutschland nicht verkauft.

D

Einhandbremse

J

Flaschenhalter

E

Lampe

K

Stockhalter

F

Namensschild

L Spikes für Schuhe

Die Zubehöre müssen separat bestellt werden und ermöglicht, den TOPRO OLYMPOS individuell zu gestalten und den Bedürfnissen der Nutzer anzupassen. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler/Ihr Sanitätshaus oder TOPRO für die neueste Übersicht, oder sehen Sie www.topro.de

Bei Mängeln oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Ihr Sanitätshaus.

10

Topro Olympos

Bienvenue comme utilisateur d’un Olympos rollator

Les produits Topro sont développés, conçus et fabriqués en Norvège. Des équipements de production de qualité, la qualité et la sécurité de l’environnement apportent une grande précision et une qualité maximale à tous les niveaux de production. Troja est déclaré conforme à la Directive des Dispositifs Médicaux 93/42/EEC. Il a été testé selon la norme ISO 11199-2:2005.

Si produit arrive endommagé, prévenez immédiatement votre revendeur.

Garantie

TOPRO OLYMPOS est garantie 5 ans contre tout défaut de fabrication. Tout dommage causé par une utilisation abusive, ou toute pièce exposée à une usure naturelle (par exemple le bloc de frein, la roue, le siège ou la poignée) sont exclus de la garantie. Pour toute réparation durant la période de garantie, prière de contacter votre revendeur.

Les pavés numérotés ci dessous se réfèrent aux illustrations numérotées à l’intérieur de la couverture.

Topro Olympos Apprendre à connaître votre PRODUIT TOPRO

A Poignées

E

Barres de maintien du siège

I

Panier avec couvercle

B Frein à main

F

Pince de verrouillage

J

Coté du châssis

C Tube de poignée

G

Sangle de pliage du siège

K

Bloc de frein /protection des roues

D Câble de frein

H

Molette de blocage de la poignée

L

Pédale monte trottoir

M L’étiquette à l’arrière du tube indique le nom du modèle ainsi que

Topro Olympos Poids maximum de l’usager Topro Olympos Pargeur maximum du déambulateur Topro Olympos Hauteur maximum du déambulateur

Dimensions

TOPRO OLYMPOS M

TOPRO OLYMPOS S

 

CM

Inches

CM

Inches

Stature de l’usager

150 - 195

4ft 11” – 6ft 43/8

135 - 170

4ft 5 1/8” – 5ft 7”

Hauteur des points d’appui

76-95

30– 37 3/8

70 - 89

27 ½” – 35”

Longueur maximum

76

30”

72

28 3/8

Largeur maximum

70,5

27 ¾”

66

26

Entre les 2 poignées

50

19 ¾”

46

18 1/8

Hauteur d’assise

60

23 5/8

53

20 7/8

Diamètre de rotation

94

37”

86,5

34”

Diamètre des roues avant

27,5

10 7/8

22,5

8 7/8

Diametre des roues arrière

22,5

8 7/8

20

7 7/8

Largeur des roues

4,2

1 5/8

4,2

1 5/8

Course de la poignée de frein

6,5

2 5/8

6,5

2 5/8

Hauteur plié

86

33 7/8”

78

30 3/4

Largeur plié

27

10 5/8

27

10 5/8

Longueur plié

76

30

72

28 3/8

 

KG

LBS

KG

LBS

Poids du déambulateur

8,6

19lbs

8

17lbs 6oz

Poids maximum de l’usager

150

330

150

330

Indication d’utilisation:

L’Olympos de TOPRO est conçu et agréé pour une utilisation en extérieur, mais peut aussi être utilisé en intérieur. Il est conseillé de faire attention, car l’utilisation en intérieur requiert un certain espace du fait de la largeur du déambulateur : 70,5 cm (M) et 66 cm (S). Le déambulateur soutient en toute sécurité des utilisateurs ayant un faible équilibre et une faible mobilité. Le siège intégré apporte la possibilité pour l’usager de se reposer. Le panier en tissu peut contenir une charge maximale de 10 kg.

Important à savoir sur la sécurité avant utilisation

Lors du pliage ou dépliage prenez garde à vos doigts.

Avant chaque utilisation, vérifiez systématiquement les freins ainsi que le blocage en position dépliée du déambulateur.

Ne doit pas être utilisé par une personne de poids dépassant la charge maximale (voir le tableau).

Ne pas utiliser pour transporter des charges ou des personnes lourdes.

Le déambulateur n’est pas un jouet.

S’assurer que la molette de verrouillage du réglage en hauteur des poignées est fermement serrée.

À savoir: certaines parties du déambulateur peuvent donner une sensation de froid ou de chaud si ce dernier est exposé à des températures extrêmes.

Topro Olympos Utilisation des freins Important à savoir sur la sécurité durant l’utilisation

Lorsque vous vous arrêtez ou stationnez, toujours actionner les freins de stationnement des 2 cotés A

11

Topro Olympos

Avant de s’asseoir, s’assurer que les freins de stationnement sont bien enclenchés des 2 cotés A

Pour des raisons de sécurité, ne pas se pencher ou s’appuyer sur le dossier du déambulateur roulant en position assise.

Le frein de conduite peut être légèrement maintenu B pour réduire la vitesse, mais ne doit pas être en position verrouillée lorsque le déambulateur est en mouvement.

Pour un appui convenable et une déambulation en toute sécurité, s’assurer que le déambulateur est maintenu le plus près possible de votre corps C.

Marchez tout droit, regardez vers l’avant et tenez votre dos comme en D qui est le moyen le plus simple pour garder votre équilibre.

Ne pas pousser le déambulateur trop loin de votre corps, afin d’éviter tout effort inutile ainsi que le risque de chute.

Attention au risque de prendre les jupes longues et pantalons larges entre la roue et le bloc frein, ceci pouvant entrainer la chute. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas porter de vêtements amples et évasés.

Assemblage / réglage

TOPRO OLYMPOS est livré assemblé. Avant utilisation, le déambulateur doit être déplié. La hauteur des poignées de poussée doit être réglée en fonction de l’utilisateur.

Topro Olympos Dépliage / pliage

Dépliage : desserrer le crochet qui est au dessus des barres du siège A. Appuyer vers le bas et vers l’extérieur sur les barres du siège B. Les cotés du châssis glissent de chaque coté. Appuyer sur les barres de siège vers le bas. Vous entendez un clic sonore. Le déambulateur est maintenant verrouillé en position dépliée.

Pliage: tirez la sangle placée sur le siège C et rassembler les 2 cotés du châssis. Verrouiller avec le crochet D par dessus les barres du siège.

Topro Olympos Abaissement et réglage en hauteur des poignées

Abaissement: De chaque coté, dévisser la molette de blocage de la poignée A (+/- 4-5 tours). Appuyer sur la poignée vers le bas jusqu’à son blocage B. resserrer la molette A.

Réglage en hauteur: De chaque coté, dévisser la molette de blocage de la poignée A (+/- 4-5 tours). Régler les tubes des poignées jusqu’à la hauteur souhaitée puis les tirer légèrement vers le haut et vers le bas C jusqu’à entendre un clic sonore. Resserrer la molette A. régler les 2 poignées à la même hauteur.

Il est recommandé de régler la hauteur des poignées à la hauteur des poignets de l’usager ayant les bras ballants des 2 cotés du corps.

Topro Olympos Réglage de la hauteur et utilisation de la fonction mémoire

Vous avez la possibilité de régler la hauteur des poignées comme une norme de sorte que vous pourrez facilement trouver la hauteur une fois que vous l’avez fixée. Cela peut être nécessaire lorsque le déambulateur est transporté ou rangé de manière à être aussi compact que possible. Décidez la hauteur du guidon. Comptez les trous visibles à l’arrière des tubes des poignées, dévisser la molette A. Tirez le tube B hors du châssis. La partie C suit le tube de la poignée. Déplacez la partie C sur le tube B pour qu’il y ait le nombre de trous souhaités. Placer la goupille de mémoire D dans le tube de la poignée dans le premier trou se trouvant sous la partie C. Remettre le tube de la poignée B en poussant vers le bas dans le tube latérale du châssis E jusqu’à ce que l’ensemble soit verrouillé. Visser à moitié la molette A. Tirer les poignées F vers le haut jusqu’à ce qu’elles s’arrêtent puis resserrer correctement la molette A.

A partir de maintenant, lorsque les poignées seront dans la position la plus basse, elles s’arrêteront dans la position, préréglée automatiquement lorsqu’elles seront tirées vers le haut.

Topro Olympos Réglage / Vérification des freins

Réglage / Vérification : desserrer la molette A près du frein. Serrer le câble de frein B avec la vis de réglage de frein C. Régler les 2 blocs de frein de sorte que la distance à la surface des roues soit d’environ de 2 mm D. Assurez vous que les freins ne sont pas trop serrés et n’appuient pas trop sur le caoutchouc de la roue lorsque le frein de stationnement est enclenché. Entretien : Nettoyer fréquemment le bloc de frein E et le ressort de frein F. Les roues peuvent être remplacées si elles sont usées ou endommagées.

Topro Olympos Utilisation des freins

Assurez vous que les freins fonctionnent avant chaque utilisation. Chaque frein au niveau des poignées A fonctionne sur chacune des roues arrière. L’utilisation incorrecte peut provoquer des situations dangereuses et/ou endommager le déambulateur : Le déambulateur ne doit pas être poussé avec force lorsque les freins de stationnement sont enclenchés ou lorsque les roues sont partiellement bloquées par l’utilisation des freins. Cela implique un usage incorrect qui peut causer une usure prématurée ainsi qu’une baisse de performance des pneus et des freins. Freins de stationnement : Appuyer vers le bas sur les 2 poignées de frein A jusqu’à ce qu’elles se verrouillent. Les 2 roues arrière sont maintenant bloquées. Serrer les 2

12

Topro Olympos

poignées de freins vers le haut pour libérer le frein de stationnement. Freins de conduite: Serrer les 2 poignées de frein B vers le haut pour réduire la vitesse. Ne pas utiliser les freins de façon continue lorsque le déambulateur est en mouvement.

Topro Olympos Siège et panier

Le frein de stationnement doit être enclenché avant l’utilisation du siège A. Poussez les 2 poignées de frein vers le bas jusqu’à leur verrouillage. Les 2 roues arrière sont maintenant bloquées. La charge maximale sur le déambulateur est 150 kg.S’asseoir avec le dos vers le panier C. Le panier D peut supporter jusqu’à 10 kg. Le panier peut être retiré et lavé séparément à basse température (lavage main à 40°C)

Topro Olympos Protection des roues et monte trottoir

Protection des roues: la forme du bloc de frein A placé devant les roues arrière empêche les roues arrière de se prendre dans les coins, dans les chambranles de portes etc. Pédale monte – trottoir: appuyer avec le pied sur la pédale B se trouvant à coté de la roue arrière. Incliner le déambulateur pour passer des seuils, des marches, etc.

Materiau / recyclage

Le déambulateur est compose de tubes en aluminium revêtus de plastique, de pièces de jointure en ABS, de plastique et de polyester. La plupart des pièces peuvent être recyclées.

Nettoyage

Le déambulateur peut être nettoyé à la vapeur, arrosé, et lavé avec des détergents ménagers ordinaires.

La désinfection ne doit être faite que par un personnel qualifié

La surface doit être nettoyé avec un désinfectant contenant 70-80% d’éthanol. Les produits contenant du chlore ou du phénol sont déconseillés.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou blessure qui pourrait survenir suite à l’utilisation de détergent nocif ou à une désinfection effectuée par du personnel non autorisé.

Rangement

Le déambulateur doit être rangé en position verticale. Il peut être rangé à l’extérieur.

Topro Olympos Transport du déambulateur

Le déambulateur ne doit pas être transporté par la sangle du siège ni par le câble du frein. Plier le déambulateur comme indiqué sur l’illustration. Transportez le déambulateur par les barres de maintien du siège. A.

Inspection / Maintenance / Reutilisation

Il est recommandé de d’inspecter de façon générale et d’entretenir le déambulateur, et plus particulièrement de vérifier les points suivants de manière régulière : Tubes et châssis, poignées et tubes de poignées, freins, roues, siège est accessoires. Ceci s’applique également lorsque le déambulateur est ré-attribué. Merci de regarder les instructions détaillées dans cette notice d’utilisation en ce qui concerne l’entretien des freins ainsi que le nettoyage et la désinfection du déambulateur.

Si le déambulateur ne fonctionne pas correctement

Assurez vous qu’il est correctement déplié. Assurez vous que les 2 poignées de frein sont dans la position souhaitée.

Accessoires

Voir les photos et les références des accessoires, à l’intérieur de la couverture. Les accessoires montés sur le déambulateur peuvent avoir une influence sur la stabilité de ce dernier. C’est pourquoi nous vous recommandons de les utiliser avec précautions.

A

Dossier adjustable par rembourrage

G

Sac de transport

B

Panier pour bouteille d’oxygène (uniquement comprimé, pas liquide)

H

Cadenas

C

Pochette arrière avec fermeture à glissière

I

Parapluie (bleu foncé)

D

Frein d’une seule main

J

Porte bouteille

E

Lampe

K

Porte canne

F

Plaque d’identité

L

2 pics anti-glace pour chaussures

Les accessoires doivent être commandés séparément pour donner la possibilité de composer un TOPRO OLYMPOS convenant aux besoins individuel de chaque utilisateur. Contactez votre revendeur pour avoir un aperçu de la mise à jour des accessoires ou visitez la page du site www.rollator.nu

Pour tout défaut ou question, prière de contactez votre revendeur.

13

Topro Olympos

Wij heten u welkom als gebruiker van de Topro Troja

Elk product van TOPRO is ontwikkeld, ontworpen en gemaakt in Noorwegen. Het geavanceerde productiemateriaal, de kwaliteit en milieuvriendelijkheid, geeft een grote nauwkeurigheid en maximum kwaliteit aan het totale productieproces. Dit product is in overeenstemming met de richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC. Deze rollator kopen kan bijvoorbeeld ook bij Mediweb. Het is getest en akkoord bevonden in overeenstemming met ISO 11199-2:2005.

Controleert u bij ontvangst van uw product deze direct. Bij enige gebreken verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw leverende dealer.

Garantie

TOPRO OLYMPOS heeft een garantieperiode van 5 jaar. Voor reparaties in de garantieperiode neemt u contact op met uw leverancier. Er wordt geen garantie gegeven als de schade wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of aan gebruik onderhevige slijtage. (zoals o.a. aan remblok, remkabel, wielen, zitje en handvatten).

De onderstaande nummers in het rode vierkant corresponderen met de nummers zoals te zien op de binnenkant van de omslag.

Topro Olympos Leer uw TOPRO ROLLATOR kennen

A

Duwhandvat

E

Transporthandvat

I

Boodschappennetje met dekje

B

Remhendel

F

Fixatieklem

J

Zijframe

C Duwstang

G

Opklapkoord

K

Remmechaniek / stootrand

D

Remkabel

H

Duwstang fixatieknop

L Drempelhulp

MHet etiket aan de achterkant van het frame geeft de produktnaam/model weer alsmede

Topro Olympos Maximum gebruikersgewicht Topro Olympos Maximum breedte van de rollator Topro Olympos Maximum hoogte van de rollator

Technische gegevens

TOPRO OLYMPOS M

TOPRO OLYMPOS S

 

CM

CM

Aanbevolen lengte van de gebruiker

150 - 195

135 - 170

Hoogte handgrepen

76-95

70-89

Maximum lengte

76

72

Maximum breedte

70,5

66

Tussen de handgrepen

50

46

Zithoogte

60

53

Draai diameter

94

86,5

Diameter voorwielen

27,5

22,5

Diameter achterwielen

22,5

20

Breedte wielen

4,2

4,2

Grijpafstand remhendel

6,5

6,5

Hoogte opgevouwen

86

78

Breedte opgevouwen

27

27

Lengte opgevouwen

76

72

 

KG

KG

Gewicht rollator

8,6

8

Maximum gebruikersgewicht

150

150

Het beoogde gebruik

De Topro Olympos is ontworpen en goedgekeurd voor gebruik buitenshuis, maar kan tevens binnenshuis worden gebruikt. Gelet op de maximale breedte van de rollator, cq 70,5cm (M) en 66cm (S), adviseren wij voorzichtig te zijn bij het gebruik van de Olympos binnen.

De rollator is veilig in gebruik voor gebruikers met evenwichtsproblemen en/of slechte mobiliteit. Het geintegreerde zitje biedt de gebruiker de mogelijkheid om uit te rusten en het mandje kan een gewicht van totaal 10kg dragen.

Veiligheid voor u begint

Let er op bij het in- en uitklappen dat uw vingers niet bekneld raken.

Controleer altijd de remmen voor het gebruik.

De rollator is niet geschikt voor gebruikers boven het maximum gebruikersgewicht (zie bovenstaande tabel).

Gebruik de rollator niet voor zware goederen of vervoer van andere personen.

De rollator is geen speelgoed.

Zorg ervoor dat de duwstang fixatieknop goed vast zit.

Waarschuwing! Sommige onderdelen van de rollator kunnen warm of koud aanvoelen wanneer deze worden blootgesteld aan extreeme temperaturen.

14

Topro Olympos

Topro Olympos Belangrijk om te weten bij gebruik

Wanneer u de rollator niet gebruikt, gebruik dan altijd de parkeerremmen aan beide zijde A

Zorg ervoor dat beide parkeerremmen geblokkeerd staan bij het gaan zitten of weer opstaan A

Om veiligheidsredenen niet achteroverleunen of buigen over de rug van de rollator in zittende positie.

De remmen kunnen licht ingeknepen worden B om snelheid te verminderen maar mogen niet voortdurend in de rempositie staan tijden het lopen.

Zorg dat u zo dicht mogelijk bij de rollator loopt voor de juiste steun en veiligheid C.

Loop recht, kijk vooruit en houdt uw rug recht D Dat is de makkelijkste manier om uw balans te behouden.

Duw de rollator net te ver van u af omdat dit teveel onnodige spanning kan veroorzaken en u kunt vallen.

Past u bij het dragen van wijde broeken of rokken op dat deze niet klem raakt tussen het remblok en het wiel. U kunt hierdoor ten val komen. Wij adviseren u daarom bij het gebruik van de rollator geen wijde kleding te dragen.

Assembleren / aanpassen

De TOPRO OLYMPOS wordt gebruiksklaar afgeleverd. U hoeft hem alleen uit te pakken, uiteen te klappen en de duwhandvatten op uw hoogte in te stellen.

Topro Olympos Uitklappen/inklappen

Uitklappen: Open de fixatieklem A en duw beide zitstangen tegelijkertijd naar beneden en naar buiten B De zijframes vouwen uit elkaar. De zitstangen moeten naar beneden geduwd worden tot deze vast zitten. U hoort een klik. De rollator is nu vergrendeld in een uitgeklapte positie.

Inklappen: Trek aan koord C en klap de zijframes naar elkaar toe. Fixeer de rollator doormiddel van fixatieklem

D.

Topro Olympos Verlagen en hoogte-verstelling van de duwhandvatten

Verlagen: Schroef de duwstang fixatieknop A los (4-5 slagen) en duw de duwstang naar beneden C het frame in. Draai de duwstang fixatieknop A vast.

Hoogte verstelling: Schroef de duwstang fixatieknop A los (4-5 slagen). Plaats de duwstangen in de gewenste hoogte en beweeg deze daarna een stukje omhoog en omlaag tot u een klik hoort. Draai de duwstang fixatieknop A vast. Stel beide handvatten op gelijke hoogte af.

Het wordt aangeraden de handvatten op polshoogte af te stellen in een staande houding met afhangende armen.

Topro Olympos Hoogte verstelling met geheugenfunctie

U heeft de mogelijkheid de handvathoogte in te stellen als standaard afstelling, zodat u altijd automatisch uw ingestelde hoogte krijgt. Dit kan nodig zijn wanneer u de rollator vervoert of deze zo klein mogelijk opgeklapt dient te worden.

Bepaal de hoogte van de duwhandvatten. Tel de zichtbare gaten aan de achterzijde van het duwhandvat. Draai de duwstang fixatieknop A er volledig uit en trek de duwstang B uit het frame. Het vaste gedeelte C komt nu met het handvat uit het frame. Verplaats het vaste gedeelte zodat het aantal gewenste gaten bereikt is. Plaats het memoryblokje D in het gatenprofiel in het eerste gat onder het vast gedeelte C. Duw het duwhandvat naar beneden E tot het vaste gedeelte vast zit. Draai de handvat fixatieknop A half aan, trek de duwhandvatten F omhoog tot ze stoppen en draai de handvat fixatieknop volledig aan A.

Vanaf nu zullen de duwstangen altijd in de gewenste hoogte stoppen wanneer u deze uit het frame omhoog trekt.

Topro Olympos Aanpassen / controleren van de remmen

Aanpassen/controleren: Draai de moer naast de rem los A. Breng de remkabel op spanning B door de stelschroef te verstellen C Pas beide remblokken aan zodat de afstand tot het wieloppervlak ongeveer 2mm is D Zorg ervoor dat de remmen niet te strak worden afgesteld waardoor ze mogelijk strak in het rubber drukken als de parkeerrem wordt gebruikt.

Onderhoud van de remmen:Maak regelmatig het remblok E en de remveer F schoon. De wielen kunnen worden vervangen als ze versleten of beschadigd zijn.

Topro Olympos Het gebruik van de remmen

Controleer altijd de remmen voor gebruik. De remhendel E aan de linker en rechterzijde, remmen aan de overeenkomstige zijde op het achterwiel. Verkeerd gebruik kan onveilige situaties en schade aan de

rollator veroorzaken. De rollator mag niet met kracht worden geduwd als de remmen in parkeerrempositie staan of de remmen gedeeltelijk in werking zijn. Dit wijst op onjuist gebruik en kan slijtage en scheuringen veroorzaken aan de rem en wielen wat de kwaliteit verminderd.Parkeerremmen: Duw beide remhendels A naar beneden tot ze vast staan. Beide achterwielen staan nu geblokkeerd. Trek beide remhendels omhoog om de parkeerremmen weer vrij te geven. Remmen: Om te remmen terwijl u rijdt, dient u de remhendels B op te

15

Topro Olympos

trekken. Gebruik de remmen niet voortdurend terwijl u zich met de rollator voortbeweegt. Dit veroorzaakt ongewenste slijtage aan de wielen.

Topro Olympos Zitting en netje

De parkeerremmen moeten in rempositie staan voordat u gebruik maakt van de zitting A Duw beide remhendels B naar beneden tot ze vast staan. Beide achterwielen zijn nu geblokkeerd. De zitting geeft u de mogelijkheid te gaan zitten met uw rug naar het boodschappennetje C. Het maximale gebruikersgewicht is 150kg. Het boodschappennetje D kan belast worden tot 10kg. Het netje kan verwijderd en schoongemaakt worden. (handwas 40gr)

Topro Olympos Anti stootrand en drempelhulp functie

De stootrand A is geplaatst voor de achterwielen en voorkomt dat u blijft hangen achter de deurpost, meubels etc. Om een stoep of drempel te overbruggen, zet u uw voet op de steun B aan het achterwiel en duwt u uw voet naar beneden. Hierdoor zullen de voorwielen omhoog gaan en kunt u eenvoudig uw weg vervolgen.

Materiaal/Afvoeren van de rollator

De rollator is gemaakt van aluminium, plastic en polyester. De meeste delen kunnen gerecycled worden.

Reinigen

De rollator kan gestoomd, afgespoten en gewassen worden met normale schoonmaakmiddelen.

Reinigen met een desinfectiemiddel dient u aan de daartoe bevoegde personen over te laten.

Voor het desinfecteren van de rollator dient u desinfectiemiddel te gebruiken dat 70 – 80 % Ethanol bevat. Wij raden u af om desinfectiemiddelen te gebruiken die chloor of fenol bevatten

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er schade ontstaat door verkeerd reinigen, desinfecteren of reiniging uit gevoerd door onbevoegde personen.

Opslag

De rollator moet in staande positie worden opgeslagen. Hij kan ook buiten onder een afdak opgeslagen worden.

Topro Olympos Het vervoeren van de rollator

De rollator dient niet te worden opgetild bij het opklapkoord of de remkabel. Vouw de rollator samen zoals getoond in de illustratie. Til de rollator op bij de opgevouwen transporthandvatten A.

Inspectie / Onderhoud / Hergebruik

Het wordt aangeraden om regelmatig een algemene inspectie en onderhoud bij de Topro Troja uit te voeren op onderstaande punten: Duwstangen en frame, duwhandvatten met hendels, remmen, wielen, zitting en accessoires.

Dit geldt ook bij hergebruik van de rollator. In deze gebruikershandleiding vind U meer informatie over het onderhoud van de remmen en het reinigen en desinfecteren van de rollator.

Als de rollator niet goed functioneert

Zorg ervoor dat de rollator correct wordt geopend. Zorg ervoor dat de remhendels in de juiste positie staan.

Accessoires

Voor afbeeldingen en artikelnummer van TOPRO zie de binnenkant van deze folder. De accessoires die zijn gemonteerd op de rollator kunnen invloed hebben op de stabiliteit, wij adviseren u dan ook om deze zorgvuldig te gebruiken.

A

Verstelbare rugsteun, inclusief polstring

G

Transporttas

B

Zuurstoffleshouder

H

Slot

C

Kleine opbergtas met rits

I

Paraplu (donker blauw)

D

Eenzijdige beremming

J

Fleshouder

E

Lamp

K

Stokhouder

F

Naamplaatje

L

Ice spurs voor schoenen

Desgewenst kunt u de TOPRO OLYMPOS uitbreiden naar uw persoonlijke wens. Hiervoor is een breed assortiment accessoires beschikbaar. Voor een actueel overzicht en verkoopprijzen kunt u contact opnemen met de leverancier of importeur. www.rollator.nu

In geval van gebreken of mankementen aan de Topro Troja verzoeken wij u contact op te nemen met de leverende dealer.

16

Topro Olympos

Bienvenido como utilitario cliente de un producto TOPRO

Todos los productos TOPRO están desarrollados, diseñados y fabricados en Noruega. Debido a la fabricación avanzada usando el major equipo somos capaces de ofrecer una gran precisión y máxima calidad en todos los niveles de producción. El producto está declarado en ser de conformidad con Dirección Normativa Médica 93/42/EEC. Es probado y aprobado deacuerdo a la normativa ISO 11199-2:2005.

Notifica a tu tienda o proveedor inmediatamente si el producto esta dañado cuando lo reciba.

Garantia

TOPRO OLYMPOS está en plena garantía en faltas y defectos durante cinco años.

A excepción si el daño es causado por el uso indebido o partes que están expuestas al desgaste natural o roturas (como por ejemplo: rotura freno, cable freno, rueda, asiento y empuñaduras).

Para reparaciones durante el perÍodo de garantía, por favor contacte con su tienda o su proveedor.

Los números que llevan un recuadro rojo se refieren a ilustraciones numeradas en el interior de la cubierta.

Topro Olympos Conociendo su PRODUCTO TOPRO

A Manillar de Topro Troja

E Barra de asientos

I Cesta con cubierta

B Freno de mano

F Seguro de abrazaderas

J Montura lateral

C Tubo del manillar

G Asiento con correa para plegar

K Zapata de freno

D Cable de freno

H Tornillo de cierre

L Función de inclinación

MLa etiqueta en la parte interior del manillar, debajo del asiento, muestra el nombre del producto/modelo y Topro Olympos Peso máximo del usuario Topro Olympos Ancho máximo del andador Topro Olympos Altura máxima del andador

Medidas

TOPRO OLYMPOS M

TOPRO OLYMPOS S

 

CM

CM

Altura recomendada usuario

150 - 195

135 - 170

Puntos de soporte de altura

76-95

70-89

Longitud máxima

76

72

Máxima anchura

70,5

66

Puntos de soporte intermedio

50

46

Altura de asiento

60

53

Diámetro de giro

94

86,5

Diámetro de las ruedas de adelante

27,5

22,5

Diámetro de las ruedas de atrás

22,5

20

Anchura de las ruedas

4,2

4,2

Distancia adherencia freno

6,5

6,5

Altura al plegar

86

78

Anchura al plegar

27

27

Longitud al plegar

76

72

 

KG

KG

Pesos del andador

8,6

8

Peso máximo usuario

150

150

Uso al que está destinado

El TOPRO Olympus está diseñado y aprobado para su uso en el exterior, pero también puede ser usado en el interior. Aconsejamos tener precaución cuando se use en el interior, dado que su anchura máxima es 70,5 cm (M) y 66 cm (S).

El andador sostiene con seguridad a usuarios con escaso equilibrio y/o pobre movilidad. El asiento integrado proporciona al usuario una oportunidad para descansar, y la cesta de tela es capaz de llevar artículos hasta un total de 10kg.

Importantes consejos de seguridad antes del uso:

Cuando se pliegue y despliegue, tenga cuidado de no pillarse los dedos.

Compruebe los frenos antes de cada utilización, y que las abrazaderas del andador están en posición de

desplegado.

• No lo deben usar, persones que pasan el máximo peso establecido (ver instrucciones).

No utilizar para transportar cargas pesadas o personas.

El andador no es un juguete.

Antes del uso cerrar bien los mandos que bloquean la altura del manillar.

Tenga cuidado! Algunas partes del andador podrían estar calientes o frías cuando se le expone a temperaturas extremas.

17

Topro Olympos

Topro Olympos Importante saber sobre seguridad en uso

Cuando pare o estacione, siempre utilice el freno de estacionamiento en ambos lados A

Antes de sentarse en el asiento, asegúrense que los frenos de estacionamiento en ambos lados están puestos A

Por razones de seguridad, cuando esté sentado en el andador, no se tumbe hacia atrás.

Los frenos de conducción pueden ser presionados B. un poco para reducir la velocidad, pero no deben estar en la posición bloqueados cuando el andador está en movimiento.

Para dar el soporte correcto y caminar con seguridad, asegúrese que el andador se mantiene tan pegado a su cuerpo como sea posible C

Camine recto, mire hacia delante y mantenga el cuerpo dentro D. Esta es la manera más fácil de mantener su equilibrio.

No empuje el andador muy lejos de su cuerpo ya que puede causar tensión innecesaria y podría caerse.

Tenga cuidado de vestir faldas o pantalones amplios, ya que podrían engancharse entre la zapata de freno y la rueda, lo que podría conducir a una caída. Por lo tanto recomendamos no usar ropa amplia o acampanada.

Montaje /Ajuste

TOPRO OLYMPOS es entregado montado. Antes de usar, debe desplegar el andador. La altura del manillar debe ser ajustada al gusto del usuario.

Topro Olympos Desplegando/Plegando

Desplegado: Aflojar seguro de la abrazadera que está sobre las barras del asiento A.

Presione la barra del asiento hacia abajo y afuera B. La montura lateral se deslizará aparte. Presione hacia abajo las barras del asiento. Escuchará un sonido clic. El andador está ahora bloqueado y en posición desplegado.

Plegando: tire de la correa del asiento C y presione la montura lateral al mismo tiempo. Ponga el seguro- abrazadera D sobre las barras del asiento.

Topro Olympos Regulando y ajustando la altura de las manillas

Regulando: Desenrosque el tornillo de cierre A (Aprox. 4-5 vueltas). Apriete las manillas hacia abajo hasta que se paren B. Apriete el seguro de nuevo A.

Ajuste de la altura: Desenrosque el tornillo de freno A (Aprox. 4-5 vueltas) Ajuste las barras de las manillas a una altura recomendable y luego tire de ellas suavemente hacia arriba y abajo C hasta que escuche un clic. Apriete el seguro de nuevo A. Ajuste ambas manillas a la misma altura.

Es recomendable que las manillas estén a la misma altura de sus muñecas cuando sus brazos estén suspendidos con su cuerpo.

Topro Olympos Ajuste de la altura usando la función memoria

Tiene la oportunidad de establecer la altura de las manillas como estándar para que fácilmente puedas encontrar tu altura una vez establecida. Esto puede ser necesario cuando el andador esté siendo transportado o almacenado lo más compacto posible. Decida la altura de las manillas. Cuente los agujeros visibles en la parte trasera de los tubos de las manillas. Desenrosque el tornillo de cierre A Tire del tubo B hacia fuera de la montura. La parte conectada C seguirá ahora al tubo del manillar. Mueva la parte conectada C y en el tubo habrá los mismos agujeros como contó anteriormente. Mantenga el chip de memoria D en el tubo del manillar en el primer agujero disponible debajo de la parte conectada C.

Empuje hacia abajo el tubo del manillar B y hacia dentro de la montura lateral E hasta que la parte conectada se bloquee. Enrosque el tornillo de cierre A a la mitad, tire de las manillas F hacia arriba hasta que se paren, luego apriete el tornillo de cierre A debidamente. Desde ahora en adelante, cuando las manillas estén en la posición baja, se pararán en la posición preprogramado automáticamente cuando se levante.

Topro Olympos Ajustando / comprobando y manteniendo los frenos

Ajustando/comprobando: Aflojar la tuerca A al lado del freno. Apriete el cable del freno B con el tornillo de ajuste C. Ajuste ambas zapatas de freno de modo que la distancia (desde las zapatas) a la superficie de las ruedas es aproximadamente 2 mm D. Asegúrese que los frenos no estan ajustado demasiado apretados y presione la goma cuando el freno de estacionamiento esté activado.

Mantenimiento: Limpie la zapata de freno E y el muelle del freno F a menudo. Las ruedas pueden ser cambiadas si están desgastadas o dañadas.

Topro Olympos Usando los frenos

Asegúrese que los frenos funcionan antes de cada viaje. Cada manilla de freno A funciona con cada parte trasera de las ruedas. El uso indebido puede causar situaciones de peligro y dañar el andador. El andador no debe de ser conducido o empujado con fuerza cuando los frenos de estacionamiento están activados o

18

Topro Olympos

cuando las ruedas están parcialmente bloqueadas usando los frenos. Esto indica uso incorrecto y puede causar desgaste y rotura la cual hace que las ruedas y la calidad del frenado disminuyan. Freno de estacionamiento: Presione ambas manillas del freno A hacia abajo hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras están ahora bloqueadas. Apriete ambas manillas del freno hacia arriba para desbloquear el freno de estacionamiento. Freno de conducción: Pulse ambas manillas del freno B hacia arriba para reducir la velocidad. No lo utilice continuamente mientras el andador está en movimiento.

Topro Olympos Asiento y Cesta

El freno de estacionamiento debe estar puesto antes de utilizar el asiento A. Pulse ambas manillas de freno B hacia abajo hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras están ahora bloqueadas. Siéntese con su espalda hacia la cesta C. El peso máximo del usuario debe ser 150 kg. La cesta puede D cargar objetos hasta 10 kg. Puede ser quitada y lavada por separado y con cuidado (lavado a mano 40º C).

Topro Olympos Bordes y función de inclinación

Vigile los Bordes: Las zapatas de freno A están en frente de las ruedas para prevenir que estas rocen en las esquinas, marcos de puertas etc.

Función de inclinación: Pise el pedal de inclinación B el cual está detrás de la rueda trasera, incline el andador sobre el umbral, orilla etc.

Material / reciclable

El andador está hecho de tubos de aluminio cubiertos de plástico y poliéster. La mayoría de las partes se pueden reciclar.

Limpieza

El andador puede ser vaporizado, con manguera y lavado con un detergente de uso doméstico.

Desinfección debe llevarse acabo por personal cualificado

La superficie debe ser limpiada con desinfectante que contenga 70/80% de Etanol. Advertimos que estamos en contra de las desinfecciones que contengan Cloro y Fenol. El fabricante no se hace responsable de ningún daño o herida que pueda ocurrir por el uso perjudicial o desinfección llevada a cabo por personal no autorizado.

Almacenaje

El andador debe de ser almacenado en posición hacia arriba. Puede ser almacenado afuera, pero siempre cubierto.

Topro Olympos Cargando el Andador

El andador no debe de se cargado por la correa del asiento o el cable de freno. Pliegue el andador de la manera que se muestra en la ilustración. Cargue el andador por las barras del asiento plegadas A.

Inspección/Mantenimiento / Reutilización

Se recomienda que se lleve a cabo una inspección y un mantenimiento general y que las partes del andador que se mencionan aquí abajo sean revisadas habitualmente: estructura, manillares y tubos de manillares, frenos, ruedas, asiento y accesorios. Esto también se aplica cuando se prepara el andador para su reutilización. Por favor, consulte las instrucciones detalladas en este manual sobre el mantenimiento de los frenos y la limpieza y desinfección del andador.

Si el andador no funciona correctamente

Asegúrese que el andador es desplegado correctamente. Asegúrese que ambas manillas del freno están en la posición deseada.

Accesorios

Para fotos y números de artículos TOPRO, mire en el interior del forro. Los accesories del andador pueden influir en la estabilidad del mismo, por lo tanto aconsejamos que usted los use con cuidado.

A

Respaldo trasero con acolchado

G

Bolsa de transporte

B

Cesta para botella de oxígeno (solo comprimido, no líquidos)

H

Candado

C

Bolsa Pequeña con cremallera

I

Paraguas (azul Oscuro)

D

Manilla de freno

J

Soporte de Botella

E

Lámpara

K

Soporte de Bastón

F

Placa de nombre

L

Espuelas para los pies

Los accesorios tienen que ser pedidos separadamente para dar la posibilidad de formar un TOPRO OLYMPOS que vaya bien para la necesidad individual de cada usuario. Contacte con su tienda, agente o TOPRO para pegar un vistazo a los accesorios actualizados o visite nuestra página web: www.rollator.nu

En caso de faltas o preguntas por favor contacte con su tienda o agente.

19

Topro Olympos

Topro Olympos OLYMPOS

Art. nr. denne bruksanvisningen: 100970 Vers. 04

TOPRO as PB 428 2803 Gjøvik Norway Tel +47 61134600 Fax +47 61179205 post@rollator.nu www.rollator.nu

Mediweb is vernieuwd!

» Bezoek onze nieuwe webshop