Bron: Topro Noorwegen en Preston Ability


Topro Troja 2G

Topro Troja 2G Troja 2G

TROJA 2G

...THE SECOND GENERATION

Handleiding

Troja 2G rollator

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Topro Troja 2G Rollator

Hoe werkt uw TOPRO Troja 2G:

1.Ergonomische handgreep “TOPRO ERGO Grip

Helpt bij het gaan staan, breed draagvlak voor de handpalm, zacht comfort steunvlak, desinfecteerbaar PU- materiaal, geïntegreerde bevestiging voor de rugsteun.

2.Gesloten remhendel

Eenvoudig te bedienen remhendel en parkeerrem.

3.Bel

Eenvoudig te bedienen, zonder de handen van de handgreep te hoeven nemen

4.Handgreep hoogte verstelling met geheugenfunctie Eenvoudig voor het instellen van de juiste gebruikers hoogte

5.Zitting

Comfortabel en veilig zitten. Gebruikersgewicht maximaal 150kg (Medium) en 125kg (Small).

6.Grijs ontgrendelingskoord voor het vouwmechaniek geïntegreerd in de zitting Trek aan het koord en ontgrendel de rollator zodat deze ingeklapt kan worden

7.Zijframe

Geïntegreerde adapter voor verschillende opties

8.Drempelhulp

Voor het veilig overbruggen van drempels en obstakels

9.Remkabel

10.Fixatieklem

Vergrendelt uw rollator in opgeklapte stand, een eenvoudige handeling voor een veilig transport in iedere situatie.

11.Transporthandvat

Ophangbevestiging van de boodschappentas en tegelijkertijd het enige handvat om de TOPRO Troja 2G op te tillen en te transporteren.

12.Afneembare boodschappentas

De boodschappentas is afneembaar waardoor u uw spullen veilig opgeborgen mee naar huis kunt nemen terwijl uw rollator buitenshuis blijft staan. Boodschappentas is belastbaar tot 5kg.

13.Reflectoren

3M reflectoren (b) en de geïntegreerde (optie) reflectoren (a) zijn aan de belangrijkste zijden van de rollator bevestigd zodat u beter zichtbaar bent voor anderen.

14.Productstickers

Alle belangrijke informatie inclusief de naam van de fabrikant, serienummer, maximale belastbaarheid, maximale hoogte en maximale lengte van de rollators kunt u vinden op deze stickers.

15.Lichtgewicht afneembare wielen; Quick Release

16.Zijbeschermers

Rijden zonder aan stoelen of andere voorwerpen te blijven haken

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G

Gefeliciteerd met uw aankoop van de TOPRO Troja 2G!

U heeft gekozen voor een hoogwaardig product om uw mobiliteit te vergroten in het dagelijks leven. De Troja 2G rollator is ontwikkeld en gefabriceerd in Noorwegen, op basis van onderzoek en de wensen van klanten met de hoogste kwaliteit, veiligheidsstandaard en functionaliteit.

Het model TOPRO Troja Classic 2002 werd gekozen tot winnaar in een producttest van het Duitse con- sumentenonderzoek ‘Stiftung Warentest’ uit juli 2005. De TOPRO Troja werd gewaardeerd met een 2,1 op basis van kwaliteit- en functionaliteitaspecten. TOPRO streeft sindsdien naar meer optimalisatie van de rollator op basis van deze bekroonde aspecten.

De rollators van TOPRO zijn gefabriceerd en gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm zoals beschreven in ISO 9001 en de milieustandaarden in ISO 12001.

De TOPRO Troja 2G is ontwikkeld in overeenstemming met de 93/94/EEC wetgeving met betrekking tot medisch materieel.

Indien het product beschadigd of defect geleverd is dient u dit direct te melden bij uw dealer.

U kunt uw rollator registeren op www.rollator.nu en meer informatie en nieuws ontvangen over uw TOPRO product. We hopen dat de TOPRO Troja 2G een positieve bijdrage levert aan uw dagelijks leven, mobiliteit en persoonlijke vrijheid.

Met vriendelijke groet,

TOPRO productmanagement

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Topro Troja 2G rollator

Voordat u uw TOPRO Troja 2G gaat gebruiken:

De TOPRO Troja 2G is ontwikkeld voor zowel binnen als buiten gebruik. Het product is ontworpen om steun en veiligheid te bieden voor personen met een verslechterd evenwicht of moeilijkheden met lopen. Het biedt de mogelijkheid om op de zitting uit te rusten en u kunt in de boodschappentas tot maximaal 5kg aan spullen vervoeren.

Let op uw handen wanneer u de rollator in of uitklapt.

Controleer voor gebruik altijd of de remmen werken. Controleer ook of uw rollator vergrendelt in uit- geklapte positie (u dient een klik te horen) en of de handvatten goed bevestigd zijn.

Gebruik als u remt altijd beide handremmen. Dit geldt voor zowel bij het remmen tijdens het rijden als de parkeerrem.

Zorg dat de rollator aan beide kanten op de parkeerrem staat voordat u plaats neemt op de zitting.

De TOPRO Troja 2G mag nooit geduwd worden als u de rollator op de parkeerrem heeft staan.

TOPRO Troja 2G heeft een maximaal gebruikersgewicht van 150kg (M) en 125kg (S). De rollator mag nooit gebruikt worden voor het transport van zware goederen of personen.

Buig voor uw eigen veiligheid nooit naar voren, achteren of zijwaarts als u op de zitting zit.

Attendeer uw kinderen erop dat de TOPRO Troja 2G geen speelgoed is.

Indien de rollator wordt blootgesteld aan extreme temperaturen kunnen de onderdelen zeer heet of juist zeer koud aanvoelen.

Zeer lange of wijde kleding kunnen klem raken in de wielen van de rollator met vallen als gevolg. Het wordt afgeraden zulke kleding te dragen tijdens het gebruik van de rollator.

Het gebruik van de TOPRO Troja 2G op een veilige, ergonomische en comfortabele manier:

Om er zeker van te zijn dat de TOPRO Troja 2G een goed en veilig hulpmiddel voor u is, dient u de rollator altijd dicht bij uw lichaam te houden. Op deze manier ben u verzekerd van een goede ondersteuning terwijl u loopt. Rechtop lopen met een heldere vooruitziende blik, dragen bij aan het bewaren van uw balans.

Het is van groot belang dat de hoogte van de hand- vatten zijn aangepast naar uw lengte. Lees punt C in deze handleiding over het instellen van de hoogte van de handvatten. Indien u problemen ondervindt met het instellen van de handvatten neem dan contact op met het verkooppunt of uw fysiotherapeut.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

Garantie en uitbreiding garantie:

U kunt uw rollator registeren via www.rollator.nu of via het registratieformulier op de achterzijde van deze handleiding.

Wanneer u uw rollator heeft geregistreerd zult u relevante productinformatie ontvangen voor de komende vijf jaar. Tevens geldt er voor geregistreerde rollators een garantieperiode van vijf jaar. Op niet geregi- streerde producten geldt een garantieperiode van twee jaar.

5 jaar

Garantie*

* Geldt alleen voor geregistreerde producten.

Er is geen sprake van garantie indien de schade is ontstaan door incorrect gebruik, een ongeval of aan slijtage onderhevige onderdelen zoals remblokken, remkabels, wielen, zitting, handgrepen e.d.

Voor reparatie gedurende de garantieperiode dient u contact op te nemen met uw dealer.

Veiligheid en comfort:

Waar onderstaande symbolen staan geldt een speciale kennisgeving over de veiligheid of comfort van het product:

Comfort

Veiligheid

Symbolen op de TOPRO Troja 2G

Maximale gebruikersgewicht

Maximale breedte van de rollator

Maximale hoogte van de rollator

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

A.Inklappen en uitklappen

Opbergen en reizen

Uitklappen:

Om de TOPRO Troja 2G uit te klappen, haal voorzichtig de fixatieklem van het transporthandvat om deze los te maken(1), duw het handvat naar be- neden tot u een klik hoort (2).

Inklappen:

Trek wanneer u de TOPRO Troja 2G wilt inklappen aan het ontgrende- lingskoord op de zitting (3). Duw vervolgens de transporthandvatten sa- men en vergrendel ze met de fixatieklem (4). Let op dat de stof van de boodschappentas niet teveel tussen de handvatten steekt, dit kan de slui- ting blokkeren.

Nu uw TOPRO Troja 2G is ingeklapt staat deze nog op vier wielen. De rol- lator is nu klaar voor transport of opberging. Het is mogelijk om de rollator nog kleiner te maken door de handvatten lager te zetten (zie punt C & D verder in deze handleiding) en de wielen te verwijderen ( zie punt G verder in deze handleiding).

B.Boodschappentas

Transport en boodschappen

De boodschappentas hoort bij de standaard uitrusting van uw TOPRO Troja 2G. De boodschappentas is belastbaar tot 5kg en kan gemakkelijk verwijderd en bevestigd worden. Dit maakt het mogelijk uw spullen nog in de boodschappentas mee naar huis te nemen terwijl uw rollator buitens- huis blijft staan.

Sta in het midden van uw rollator en gebruik de parkeerremmen voordat u de boodschappentas bevestigd (1). Schuif de boodschappentas met de voorkant omhoog onder de zitting (2). Klik de boodschappentas vast aan de transporthandvatten (3). Let op dat de remkabels nog steeds vrij onder het frame lopen.

Sta in het midden van uw rollator en gebruik de parkeerremmen voordat u de boodschappentas verwijderd. Plaats beide handen naar de voorzijde van de boodschappentas, elke hand op één zijde. Til de boodschappentas op terwijl u het een beetje bijeen drukt. Dit zorgt ervoor dat hij los komt. Gebruik altijd beide handen wanneer u deze handeling uitvoert.

De boodschappentas heeft een schouderband zodat het makkelijk mee te nemen is. Zorg ervoor dat u de schouderband weg stopt als de bood- schappentas op de rollator bevestigt is, zodat de schouderband niet tus- sen de voorwielen kan komen.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

C.Instellen van het handvat

Ergonomisch correct wandelen en staan

Zoals eerder vermeld, is het zeer belangrijk voor uw veiligheid en welzijn dat de hoogte van de handvatten correct ingesteld zijn.

Om de juiste hoogte te bepalen, sta tussen de beide handvatten van de TOPRO Troja 2G, laat uw armen losjes hangen, uw ellebogen lichtjes gebo- gen en handpalmen in de richting van het handvat. Uw polsen duiden nu de correcte hoogte van de handvatten aan.

De TOPRO Troja 2G zal u veilig ondersteunen als de handvatten correct in- gesteld zijn en u dicht bij de rollator staat of loopt, zoals eerder getoond.

Om de handvatten in te stellen, draai de fixatieknop enkele malen naar links

(1). Breng de uitschuifbare stangen op de juiste hoogte (2). Beweeg het handvat lichtjes op en neer totdat u een klik hoort, draai dan pas de fixatie- knop aan (3).

Het is voor een correcte lichaamssymmetrie, belangrijk dat beide handvatten op dezelfde hoogte staan.

D.Geheugenfunctie van het handvat

Voor een permanente instelling van de handvatten

De mogelijkheid bestaat om de handvatten op een permanente standaard hoogte te plaatsen, zodat u op elk moment de juiste hoogte terug kan vin- den. Dit is handig als bij transport de rollator zo compact mogelijk gemaakt moet worden.

Bepaal de hoogte (zie C), tel de zichtbare gaatjes aan de achterkant van het handvat. Draai de fixatieknop helemaal uit (1). Trek het handvat uit het fra- me (2). Het rode geheugenplaatje komt tevoorschijn. Maak het geheugen- plaatje los door hem een kwartslag te draaien. Plaats het geheugenplaatje onder het gedeelte dat in het frame zit, zorg ervoor dat het juiste aantal gaatjes uitsteekt (3). Duw het handvat weer terug het frame in (4). Draai ver- volgens de fixatieknop weer vast.

Als de handvatten nu op de laagste stand staan is de juiste hoogte makkelijk te vinden. Draai de fixatieknop los, Trek de handvat uit het frame (2) zo ver als mogelijk, draai de fixatieknop weer vast. De handvatten staan nu op de door u ingestelde ergonomische hoogte.

De door u ingestelde hoogte is nu makkelijk terug te vinden nadat de hand- vatten ingeschoven zijn tijdens transport of opslag.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

E.Remmen

Stoppen en parkeren

De remmen kunt u gebruiken als u af wilt remmen tijdens het lopen of als parkeerrem.

Remmen tijdens lopen (1): De rem wordt gebruikt om snelheid te verminde- ren wanneer u de TOPRO Troja 2G duwt. Om de rem te activeren dient u de remhendel op te tillen, de rem zal onmiddellijk worden geactiveerd. Wanneer u de remhendel los laat kunt u de TOPRO Troja 2G weer voortduwen. U dient de remmen tijdens het lopen niet blijvend in te drukken. Dit veroorzaakt schade aan de wielen, deze schade valt niet onder garantie.

Parkeerrem (2): De parkeerrem wordt gebruikt wanneer de TOPRO Troja 2G geparkeerd wordt voor korte of lange tijd, bijvoorbeeld wanneer u tijdens een wandeling wilt uitrusten op de zitting. Het is verstandig de parkeerrem in zulke situaties te gebruiken. Om de parkeerrem te activeren dient u de rem- hendel aan beide kanten naar beneden te duwen. U kunt de rollator van de parkeerrem halen door de remhendels weer naar boven te trekken.

F. Het aanpassen / controleren en onderhoud van de remmen

Maak de moer tussen de rem los (1). De remmen kunnen gesteld worden door schroef (2) aan te draaien. Stel de remblokken zo dicht mogelijk bij het wiel . Laat het wiel draaien om te controleren dat de remblok het wiel niet raakt.

Zorg er voor dat de remmen niet te dicht op het wiel staat afgesteld, als de rollator op de parkeerrem staat mag de remblok niet in het rubber geduwd worden. De remblokken en veren dienen regelmatig schoon gemaakt te wor- den voor optimaal gebruik.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

G.Afneembare wielen ,, TOPRO Quick Release”

Geschikte wielen voor elke oppervlakte

Volg deze instructies als u de wielen wilt demonteren voor transport of vervan- ging.

Verwijderen: Let op dat de TROPO Troja 2G niet op de parkeerrem staat. Druk op de grijze knop bij de naaf (1). Schuif het wiel van de as terwijl u de knop in- gedrukt houdt.

Monteren: Druk op de grijze knop bij de naaf. Schuif het wiel over de as terwijl u de knop ingedrukt houdt (1). Schuif het wiel zo ver mogelijk over de as (2). Laat de grijze knop los om het wiel in de as te laten schieten. Het wiel zit vast als de as volledig zichtbaar is en er geen grijze tekens meer zichtbaar zijn in de naaf (3). De grijze knop dient nu terug geschoten te zijn. Controleer of de wielen vastzitten door de rollator voorzichtig zijwaarts te kantelen.

Zorg ervoor dat u de remhendel opnieuw bevestigd nadat er nieuwe wie- len zijn gemonteerd aan de rollator. Controleer of de remfuncties goed werken, zie punt F.

Kies de juiste wielen voor uw omgeving:

Comfort Wheel Soft (Standaard): comfortabel en veilig op moeilijk begaanbare wegen, kinderkopjes etc.

Comfort Wheel Grip (Optioneel): wendbaar met goede grip op gladde Oppervlaktes, ideaal voor gebruik binnenshuis. Als extra optie verkrijgbaar.

H.TOPRO Ergo Grip

Comfortabele steun bij het staan en opstaan

TOPRO Ergo Grip biedt een nieuwe ergonomische grip. Het is een combinatie van het oorspronkelijke handvat van de TOPRO Troja Classic modellen (1) en een handgrip aan de voorkant van de handvat. Dit zorgt ervoor dat u een betere houvast heeft bij het opstaan vanuit een stoel of bank (3). Zorg er altijd voor dat de TOPRO Troja 2G op de parkeerrem staat bij het opstaan (4). De handgrip bied ook extra steun als u bij de rollator staat (5).

Diverse steunopties maken het u makkelijker om van positie te wisselen wan- neer u staat, het verhoogt hiermee uw comfort.

Wanneer u de rollator duwt dienen uw handen ten alle tijden op de handvaten te rusten (1), zodat u snel bij de remmen kunt als dat nodig is.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

I.Zitting

Zitten en uitrusten

Als u wilt uitrusten, kunt u comfortabel zitten op de zitting van de TOPRO Troja 2G. Zorg ervoor dat de rollator op de parkeerrem staat (1), zodat de rollator niet kan bewegen! Neem altijd plaats met uw rug naar de boodschappentas(2)!

Buig voor uw eigen veiligheid niet voorover en leun niet zijwaarts als u op de rollator zit (3).

Een rugondersteuning is verkrijgbaar als accessoire om extra steun te bieden wanneer u plaats neemt op de zitting.

J.Zijbeschermers

Veiligheid tijdens het wandelen

De zijbeschermers (1) op het achterwiel bieden bescherming tegen uitstekende randen, deurstijlen etc. Het biedt u de mogelijkheid om deze obstakels veilig te passeren.

K.Drempelhulp

Obstakels trotseren

De drempelhulp (1) helpt u om stoepranden en andere kleine obstakels te trotseren. Plaats het voorwiel tegen de voorkant van het obstakel, plaats één voet op de drempelhulp en duw uw voet naar beneden (2). De TOPRO Troja 2G zal dan opgetild worden zodat u veilig verder kunt lopen.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

L.Het dragen / tillen van de rollator

Vervoer en opbergen

Gebruik de transporthandvatten, indien u de TOPRO Troja 2G wilt vervoe- ren.

Dit is de enige juiste manier waarop u de rollator kunt vervoeren. Het dragen van de rollator bij de remkabels of de zitting kan schade veroorzaken bij de rollator of de gebruiker verwonden.

De handvatten moeten ook gebuikt worden om de boodschappentas te be- vestigen.

M.LED Verlichting

Om gezien te worden, voor veiligheid in het donker

Deze rollator is gemaakt van een plastic coated aluminium plastic.

De LED verlichting kan gemonteerd worden aan de voorkant van u TOPRO Troja 2G, deze vergroten uw zichtbaarheid ten opzichte van andere wegge- bruikers in donkere omstandigheden. De LED verlichting heeft geïntegreer- de bewegings– en lichtsensoren, deze worden geactiveerd bij schemer en in het donker. Om deze functie te activeren drukt u één keer op de knop boven op het de LED verlichting, een rood lampje zal oplichten ter indicatie dat de functie geactiveerd is. De LED verlichting blijft gedurende 2 minuten branden nadat de rollator gestopt is met bewegen. Deze functie is ingebouwd voor het besparen van de batterijen, maar de LED verlichting zal niet meteen uit gaan als u bijvoorbeeld moet wachten bij een zebrapad.

De LED verlichting heeft ook een alarmfunctie. Als de rollator naar links of rechts kantelt gaat de LED verlichting knipperen en een waarschuwingsge- luid geven. Dit is belangrijk om de aandacht te trekken van voorbijgangers als u hulp nodig heeft of gevallen bent.

Deze extra accessoire kunt u verderop in deze handleiding vinden.

N.Schoonmaken

Als uw TOPRO Troja 2G vuil is kunt u deze schoonmaken met standaard schoonmaakmiddelen.

We raden u aan om de rollator te desinfecteren door bevoegde schoonma- kers die een middel gebruiken dat 70 tot 80% ethanol bevat. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verwondingen door het gebruik van desinfecteermiddelen of schoonmaakwerkzaamheden van on- bevoegde schoonmakers.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

3. Technische gegevens

TOPRO Troja 2G

 

 

 

 

 

 

 

Maat

M - Medium

 

S - Small

 

 

 

 

Aangeraden hoogte

150-200 cm

 

135-170 cm

 

 

 

 

Maximaal gebruikersgewicht

150 kg

 

125 kg

 

 

 

 

Hoogte handgrepen

78 - 100 cm

 

67 - 86 cm

 

 

 

 

Maximale lengte

65 cm

 

65 cm

 

 

 

 

Maximale breedte

61 cm

 

61 cm

 

 

 

 

Tussen de handgrepen

47 cm

 

47 cm

 

 

 

 

Zithoogte

62 cm

 

54 cm

 

 

 

 

Draaicirkel

84 cm

 

84 cm

 

 

 

 

Diameter wielen

20 cm

 

20 cm

 

 

 

 

Breedte wielen

36 mm

 

36 mm

 

 

 

 

Handgrepen

Diverse posities/ afmetingen

 

 

 

 

Grijpafstand remhendel

65 mm

 

65 mm

 

 

 

 

Hoogte (opgevouwen)

81,5 cm

 

75,5 cm

 

 

 

 

Breedte (opgevouwen)

24 cm

 

24 cm

 

 

 

 

Lengte (opgevouwen)

66 cm

 

66 cm

 

 

 

 

Transport dimensies ( zonder wielen en mandje)

L 60 x b 24 x h 76 cm

 

L 60 x b 24 x h 72 cm

 

 

 

 

Transport gewicht (zonder wielen en mandje)

6 kg

 

5,7 kg

 

 

 

 

Gewicht met wielen en mandje

7,9 kg

 

7,6 kg

 

 

 

 

Inspectie / onderhoud / hergebruik

Het wordt aangeraden om een periodieke inspectie en onderhoud uit te laten voeren op onderstaande items:

Geleidingen, kader, schroeven

Handvatten en handvatgeleidingen

Remmen, remhendels, remblokken, veren

Wielen, zitting en toebehoren

Dit geldt ook wanneer de rollator klaargemaakt wordt voor gebruik. Zie hiervoor de gedetailleerde instruc- ties in de gebruikershandleiding over onderhoud van de remmen, reiniging en ontsmetting van de rollator.

Opberging

U kunt uw TOPRO Troja 2G rollators opbergen in staande positie in uw huis. De rollator kan ook buiten gestald worden, maar het is raadzaam om de rollator op te bergen op een beschutte plek. Om schade aan uw rollator te voorkomen raden wij u aan om de rollator onder een zeil op te bergen en niet bloot te stellen aan extreem hoge of lage temperaturen.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

TOPRO Accessoires:

TOPRO heeft een brede selectie accessoires ontwikkeld op basis van de feedback van onze klanten. Functionaliteit, design en kwaliteit zijn hierbij het uitgangspunt geweest. TOPRO streeft naar slimme en innovatieve oplossingen om bij te dragen aan uw dagelijks leven met uw nieuwe TOPRO Troja 2G. Hier vindt u een selectie accessoires die verkrijgbaar zijn bij uw TOPRO dealer:

Verwijderbare wielen - model Classic

 

Artikelnummer:

Dienblad - een makkelijke manier om

 

 

kopjes en bordjes mee te dragen.

 

Artikelnummer: 814728

Stokhouder - kan aan beide zijden gemonteerd worden.

Artikelnummer: 814025

Anti slipmatje - voorkom schuiven van kopjes en bordjes op uw dienblad

Artikelnummer: 814059

Bidonhouder - zodat u geen dorst krijgt

Artikelnummer: 814043

Naamplaatje - voorkom verwarring en wees er zeker van dat u uw eigen Troja 2G heeft.

Artikelnummer: 814024

Anti diefstalslot, beveilig uw rollator tegen diefstal.

Artikelnummer: 814023

Rugsteun - ergonomisch verstelbaar

 

afhankelijk van uw lengte en gewenste

 

zitpositie.

 

Artikelnummer: 814607

Ice Spurs - voor veilig lopen door sneeuw

 

 

en ijs, Maat M (36-40) en Maat L (41-46).

 

Artikelnummer: 814029 (M) 814035 (L)

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

LED Verlichting (standaard op premium modellen) met geïntegreerde beweging en licht sensoren en valalarm

Artikelnummer: 814609

Kleine tas - biedt nog meer opbergruimte

Artikelnummer: 814046

Eenzijdige beremming - kan aan beide kanten gemonteerd worden.

Artikelnummer: 814026

Handvat - voor begeleiding van blinden of slechtzienden.

Artikelnummer: 814014

Zuurstoffleshouder - geschikt voor 2 fles- sen met 2 liter zuurstof.

Artikelnummer: 814009

Winter accessoires “My Style” in verschil- lende designs - voor warme handen in de wintermaanden.

Artikelnummer: op aanvraag

LED lampje - geeft extra zekerheid in het donker.

Artikelnummer: 814608

Transporttas - beschermd uw rollator wanneer u reist per vliegtuig, trein of auto.

Artikelnummer: 814042

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Topro Troja 2G

Handleiding Troja 2G Rollator

Winkel: .4

Aankoopdatum: .3

Serienummer: .2

Product: .1

 

website onze op product Uw registeer of

stuur en in gegevens onderstaande Vul Ability Preston naar op kaart registraie De

kaart registratie Product

 

 

 

 

.7

.6

.5

 

____________________________

handtekening: / Datum .9

Email: .8

________________________

Woonplaats:

Adres:

Naam

 

Rambekkvegen 1

2816 Gjøvik

Tel: 0047 61 13 46 00

Fax: 0047 61 13 46 01

post@topro.no

Jachtwagen 29

3897 AM Zeewolde

Tel: 0031 (0)36 53 53 580

Fax: 0031 (0)36 522 30 46

info@prestonability.nl

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Nederland

+31 (0)36 53 53 580

+31 (0) 36 522 30 46

info@prestonability.nl

www.rollator.nu

Mediweb is vernieuwd!

» Bezoek onze nieuwe webshop